11.01.05

Comisia Electorala Centrala a dat publicitatii listele electorale ALE PCRM, BMD SI PPCD.

In acelasi timp trebuie sa mentionam, ca nici presa independenta si nici cea angajata nu au prea mediatizat Programul «Un Parlament curat» de monitorizare a onestitatii morale si financiare a candidatilor inscrisi pe listele tuturor partidelor, initiat in premiera de Asociatia Adjuta-Civis. Lipsa de reactie din partea partidelor era previzibila – nici unul dintre ele nu doreste ca societatea civila sa cunoasca in ce ape murdare se scalde membrii acestora. Insa lipsa de reactii de solidarizare din partea altor reprezentanti ai societatii civile, si in special a Coalitiei pentru alegeri libere si corecte (Coalitia-2005) nedumereste.

In acest context, Jurnalul Mioritic este gata sa puna la dispozitia Asociatiei Adjuta-Civis o pajina speciala pentru publicarea concluziilor privind credibilitatea si onestitatea candidatilor de pe listele tuturor partidelor.

,  

Comisia Electorală Centrală a dat publicităţii listele electorale

ale trei formaţiuni politice

Novosti – Moldova, 11 ianuarie 2005

Comisia Electorală Centrală a dat marţi publicităţii listele electorale ale PCRM, Blocului "Moldova Democrată" şi PPCD, pe care le-a înregistrat, transmite agenţia "NOVOSTI-MOLDOVA".

În fruntea celor 103 candidaţi-comunişti sînt Preşedintele Moldovei Vladimir Voronin, urmat de speakerul Parlamentului Eugenia Ostapciuc, Primul ministru Vasile Tarlev, Victor Stepaniuc, Maria Postoico, Valerian Cristea, Oleg Mantorov, Vadim Mişin, Iuri Stoicov şi Vasile Panciuc.

"Moldova Democrată" l-a trecut pe listă cu nr.1 pe Serafim Urechean, care este urmat de Dumitru Braghiş, Dumitru Diacov, Veaceslav Untilă, Oleg Serebrian. Printre primii zece mai sînt Lidia Guţu, Vladimir Filat, Leonid Bujor, Alexandru Oleinic şi Iurie Bolboceanu.

Candidaţii din partea PPCD îl au în frunte pe liderul partidului Iurie Roşca, după care printre primii zece urmează Adriana Chiriac, Ştefan Secăreanu, Angela Leahu, Vlad Cubreacov, Zoia Jalbă, Ion Neagu, Valentina Cuşnir, Gheorghe Susarenco şi Valentina Şerpul.

La data de astăzi CEC a mai înregistrat de asemenea listele electorale ale Partidului Social-Democrat şi un candidat independent.

***

ASOCIAŢIA PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR CETĂŢENILOR „ADJUTA CIVIS” ÎI VA MONITORIZA PE CANDIDAŢII LA FUNCŢIA DE DEPUTAT ÎN CEEA CE PRIVEŞTE  ONESTITATEA MORALĂ ŞI FINANCIARĂ

INFOTAG, 28 decembrie 2004

Asociaţia pentru protecţia drepturilor cetăţenilor „Adjuta civis”, Comitetul civic pentru lupta împotriva corupţiei, a lansat astăzi programul „Un Parlament curat”, în baza căruia toţi candidaţii la funcţia de deputat vor fi monitorizaţi în ceea ce priveşte onestitatea morală şi financiară. Despre aceasta s-a vorbit în conferinţa de presă susţinută marţi de către conducerea asociaţiei.

După cum transmite INFOTAG, Andrei Luchian, preşedintele asociaţiei, a comunicat că scopul programului este de a contribui la crearea unui parlament curat şi necorupt.

„Fenomenul corupţiei a afectat întreaga societate, inclusiv parlamentul, guvernul şi aparatul preşedintelui. De aceasta nu este vinovat doar partidul de guvernămînt, ci şi opoziţia, care nu se poate consolida şi lupta împotriva acestui fenomen. Din această cauză, o mare parte a societăţii civile consideră că în noul parlament vor nimeri persoane dubioase, amorale”, afirmă Luchian.

El a comunicat că, în situaţia în care s-a ajuns, programul „Un Parlament curat” va face publică situaţia materială şi financiară a candidaţilor la funcţia de deputat, legăturile sale, sursele de venit.

„Pînă la finele lunii ianuarie, vom prezenta situaţia la primii zece candidaţi de pe listele electorale ale tuturor forţelor politice antrenate în cursa electorală. Informaţia prezentată de noi va fi una veridică, bazată pe documente şi cifre”, a mai spus preşedintele asociaţiei.

Vladislav Leahov, coordonator de program, a comunicat că în cadrul programului va fi realizat şi indicele încrederii populaţiei în candidaţii la funcţia de deputat şi în forţele politice din republică.

„Am elaborat propria metodă de evaluare a indicelui încrederii, care va fi determinat în mod transparent, independent şi de către organizaţii civile şi de stat care nu sînt angajate politic”, afirmă Leahov.

Membrii Asociaţiei „Adjuta Civis” au menţionat că, după desfăşurarea alegerilor, membrii parlamentului vor continua să fie monitorizaţi. Vor fi supuşi monitorizării şi membrii viitorului guvern.

 

 

ASOCIAŢIA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR CETĂŢENILOR

Comitetul obştesc de contracarare a corupţiei

adjuta_cives@rambler.ru

Press release

«Un parlament fără corupţie şi protecţionism. Este posibil oare aşa ceva?».

29.12.2004

În prezent, corupţia a devenit una din cele mai serioase ameninţări la existenţa şi dezvoltarea în continuare a statului şi societăţii noastre. S-au dovedit a fi afectate de corupţie practic toate structurile puterii şi de conducere, lucru care creează piedici de nedepăşit pentru realizarea celor mai importante obiective pe care şi le-a propus Republica Moldova: modernizarea multilaterală social-economică şi social-politică, asigurarea statorniciei principiilor democratice şi a garanţiilor inviolabilităţii acestora, apărarea drepturilor cetăţenilor, realizarea standardelor acceptate de comunitatea europeană şi promovarea ideilor de integrare în Uniunea Europeană. Trebuie menţionat că toate iniţiativele şi programele puterii privind contracararea corupţiei rămîn la nivelul declaraţiilor gratuite şi al acţiunilor PR. Societatea Republicii Moldova nu vede rezultate concrete ale eforturilor depuse de oficiali pentru dezrădăcinarea corupţiei. În esenţă, cetăţenii Republicii Moldova se confruntă cu profanarea combaterii corupţiei, fiind folosite obiectivele acestei combateri în scopuri politice, iar adesea – în interes material. Vina pentru o astfel de situaţie o poartă toate organele puterii, dar în primul rînd Parlamentul Moldovei, fracţiunea parlamentară majoritară, care are toate posibilităţile pentru elaborarea şi promovarea politicii de stat.

Parlamentul poate şi trebuie să joace un rol de frunte în contracararea corupţiei, dispunînd de un întreg arsenal de mijloace pentru realizarea acestei sarcini. Parlamentarii pot adopta legi care să creeze instrumente eficiente pentru combaterea corupţiei şi să stabilească condiţiile social-politice pentru împiedicarea răspîndirii acestui fenomen. Parlamentul este învestit cu împuterniciri de control al activităţii structurilor puterii executive şi a administraţiei de stat, deputaţii îi pot trage la răspundere şi sancţiona aspru pe funcţionarii de stat pentru încălcările comise. Pe lîngă aceasta, organul reprezentativ suprem este un instrument de percepere şi acumulare a semnalelor care parvin din mediul social, de la mass media, de la organizaţiile neguvernamentale şi de la alte structuri ale societăţii civile.

Comitetul obştesc de contracarare a corupţiei (COCC) a apelat în repetate rînduri la deputaţii actualului Parlament, propunînd o cooperare eficientă în ceea ce priveşte combaterea corupţiei. Însă nu a urmat o reacţie serioasă, un răspuns adecvat. În Republica Moldova se menţine în continuare un decalaj între mecanismele controlului parlamentar şi social al activităţii sistemului puterii şi de conducere. Cauza acestui lucru o vedem în faptul că în actualul sistem de selectare a candidaţilor şi de întocmire a listelor de partid pentru alegerile parlamentare există, practic, o posibilitate nelimitată de pătrundere în parlament a unor persoane insolvabile din punct de vedere politic, funcţional şi moral, iar adesea, chiar a unor criminali. Uneori, ne confruntăm cu venalitatea liderilor de partid, locurile în listele de candidaţi se cumpără, se foloseşte statutul de deputat şi imunitatea parlamentară drept mijloc pentru eschivarea de la răspundere pentru fapte criminale şi pentru a evita urmărirea penală. Nimerind în Parlament, astfel de deputaţi sînt preocupaţi exclusiv de lobbysm în interesul grupărilor oligarhice sau criminale care se află în spatele lor, asigurînd necesităţile lor meschine.

Într-o astfel de situaţie, COCC consideră că cea mai importantă sarcină pe care o au astăzi statul şi societatea este formarea unui parlament calitativ nou, din deputaţi oneşti, competenţi şi cu spirit de iniţiativă. Această sarcină nu poate fi realizată, dacă nu se va aplica principiul: determinarea corespunderii viitorilor parlamentari cu criteriile morale şi politice înalte trebuie să înceapă chiar în stadiul de aprobare a listelor de partid. Pătrunderea în aceste liste a unor candidaţi corupţi, care s-au discreditat şi nu se bucură de încrederea societăţii, trebuie să fie dezvăluită de mass media şi de mijloacele de control public.

COCC are o experienţă de cercetare a activităţii persoanelor cu funcţii de răspundere corupte şi deţine o bază de date despre astfel de activităţi, COCC cooperînd activ în acest sens cu mass media, cu ONG-urile şi cu alte organizaţii civile. Eficienţa acestei cooperări o denotă rezultatele pozitive ale eforturilor noastre comune – ale societăţii, ale investigaţiilor jurnaliştilor etc.

Ţinînd seama de pericolul real de formare a noului parlament în baza principiului înrădăcinat de selectare în liste de partid a unor persoane dubioase, „convenabile” liderilor de partid, dar care nu sînt capabile să apere interesele cetăţenilor, COCC lansează iniţiativa elaborării şi promovării programului „Pentru un Parlament curat”.

Programul prevede determinarea nivelului de încredere din partea societăţii faţă de politicienii candidaţi în alegerile parlamentare. Intenţionăm să cooperăm mai intens la realizarea acestui program cu cel mai larg cerc de mijloace de informare, de organizaţii obşteşti şi cu reprezentanţi cu autoritate ai societăţii civile. Totodată, vor fi folosite metodici similare celor aplicate în ratingurile internaţionale prin care se determină indicele percepţiei corupţiei (IPC) de către societate. În acelaşi timp, ţinîndu-se seama de scara şi complexitatea metodelor de identificare a IPC, sîntem nevoiţi să elaborăm propria metodică, apropiată de metodele de identificare a IPC, dar apropiată într-o măsură mai mare de realităţile de astăzi din Republica Moldova şi de particularităţile viitoarei campanii electorale. Vom folosi un cerc mai larg de surse de informare, baza noastră de date verificate, mărturiile din mass media şi comunicările informatorilor. De asemenea, vor fi aplicate toate instrumentele necesare de monitorizare.

La promovarea programului „Pentru un Parlament curat”, COCC afirmă din capul locului abordarea sa principială extrapartinică, se distanţează pe deplin de orice patimi şi simpatii politice. Singurul nostru scop este să avem, în urma alegerilor din anul 2005, un parlament cu adevărat viabil, gata să contracareze în realitate pericolul corupţiei, să dezrădăcineze acest fenomen şi să coopereze în mod constructiv cu societatea civilă la realizarea acestui obiectiv.