18.01.05

INDUSTRIA MOLDOVENEASCĂ A ÎNREGISTRAT ÎN ANUL 2004 O CREŞTERE DE DOAR 6,4%, CU MULT SUB NIVELUL PROGNOZAT (11,2%) DE STRATEGII GUVERNAMENTALI. Sa fie oare reducerea dramatica a ritmului de crestere in industria prelucrarii productiei agricole un semnal din partea producatorilor agricoli, care nu agreaza jocurile comuniste de colectivizare fortata sub masca consolidarii terenurilor agricole?

 

INDUSTRIA MOLDOVENEASCĂ A ÎNREGISTRAT O CREŞTERE DE 6,4%, ÎN ANUL 2004, CU MULT SUB NIVELUL PROGNOZAT

BASA-PRESS, 18 Ianuarie 2005

Industria moldovenească a înregistrat, în anul 2004, o creştere în preţuri medii ale anului precedent de 6,4%, a anunţat marţi Departamentul Statistică şi Sociologie.

S-au confirmat prognozele unor experţi în domeniu, care anticipau o creştere sub nivelul pronosticat de Guvern de 11,2%. Evoluţia cu mult sub aşteptări a industriei este explicată prin reducerea ritmului de creştere din industria prelucrătoare, care a reprezentat 68% din totalul industriei şi a avut rolul principal în evoluţia acesteia. În ianuarie-decembrie 2004 creşterea în industria prelucrătoare a fost de 7%, faţă de 15% în perioada similară a anului 2003. O creştere şi mai mică, de 2%, s-a înregistrat în industria alimentară şi a băuturilor.

Creşterea indicelui producţiei industriale înregistrată în 2004 este cea mai mică din ultimii patru ani. În anul 2000 avansul a fost de 8%, 2001 - 14%, 2002 - 11%, iar în 2003 - 13,6%.

Producţia industrială a constituit în anul trecut 17 mlrd 548,7 mln lei (1 mlrd 415 mln USD), în calcul nu sunt luate întreprinderile din regiunea transnistreană.

Datele statistice relevă că, în ianuarie-decembrie 2004, a crescut de 2 ori producţia de lacuri şi vopsele, 64% - fabricarea cimentului, varului şi ipsosului, 40% - a încălţămintei. Pe de altă parte, a scăzut cu 23% prelucrarea şi conservarea fructelor şi conservelor, cu 18% - producţia de aparatură şi instrumente medicale, cu 7% - fabricarea zahărului, cu 6% - fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice.

În ultimii patru ani producţia industrială a crescut de la 8,2 mlrd lei, în anul 2000, până la 17 mlrd 548,7 mln lei, în anul 2004.

Ministerul Economiei prognozează pentru 2005 o creştere în industrie de 13,7%, în preţuri comparabile.